• Pasica  1.png
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
shadow

Izvedba hidroizolacije

Vlaga v zidovih je težava, s katero se sooča veliko lastnikov (predvsem starejših) objektov. Na zunanjosti stavbe se ta težava največkrat vidi na fasadnem pozidku (coklu), pogosto tudi višje, kjer se na fasadi pojavijo lise (kapilarni vlek). Težava nastane zaradi slabe vertikalne ali horizontalne hidroizolacije, ponekod izolacije sploh ni, težava pa je lahko tudi slabo odvodnjavanje.
Rešitev je več, a sanacije se je treba lotiti strokovno in v pravilnem vrstnem redu, saj drugače ne bo uspešna. Pomembno pa je, da na to mislimo pred izvedbo fasade.

Primer za preprečitev kapilarnega dviga: do določene globine je treba odkopati zemljo okrog celotnega objekta, sledijo pranje z visokotlačnim čistilcem, izvedba morebitne izravnave (omet), izvedba prednamaza, varjenje hidroizolacije, zaščita le te s čepasto folijo, polaganje drenažnih cevi ter obsutje z gramozom. S tem naredimo tako imenovani suhi pas, ki preprečuje kapilarni dvig.

Dela potekajo pod strokovnim nadzorom gradbenega inženirja.
Tudi ta ukrep je v sklopu izoliranja fasade priznani strošek za pridobitev nepovratnih sredstev (EKO SKLAD).