• Pasica  1.png
  • slide1.jpg
  • slide2.jpg
  • slide3.jpg
  • slide5.jpg
shadow

Sanacije (vlaga v zidovih, temeljih)

Pri starejših objektih, pa tudi pri kakšni novogradnji, se velikokrat pojavlja težava z vlago v zidovih. Prihaja tudi do posedanja stavb, razpok na zidu…
Do težav z vlago prihaja zaradi različnih razlogov. Največkrat je kriva površna izvedba hidroizolacije, ki je pri starejših stavbah pogosto sploh ni (kapilarni vlek). Razloga sta lahko tudi slabo odvodnjavanje meteorne vode ali nepravilna izvedba toplotne izolacije (toplotni most). 

Sanacije se je treba lotiti strokovno in v pravilnem vrstnem redu, saj drugače ne bo uspešna. Ker je malo sanacij tipskih, je najbolje, da nas pokličete in da vam na podlagi ogleda in meritev (vlage, posedkov…) naredimo popis del in pripravimo ponudbo. Vsa dela potekajo pod strokovnim nadzorom gradbenega inženirja.